Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

A- A+

T.C. KAPAKLI BELEDİYESİ

AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ve Gizlilik Politikası işlediğimiz Kişisel Verilerin neler olduğuna, hangi amaçla kullanıldığına ve işlenmesine ilişkin bilgileri içermektedir.

Kişisel Verilerinizin gizliliğini sağlayacağımızı ve Kişisel Verilerinizin toplanılması, kullanılması, saklanması, açıklanması, aktarılması, güvenliği ve erişimine ilişkin politika ve uygulamalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve ilgili mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde gerçekleştireceğimizi beyan ederiz.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun doğrultusunda her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin internet üzerinden yayın, satış ve pazarlamasının yapılması hizmetinin yürütülmesi amacıyla T.C. Kapaklı Belediyesi (“Belediye”) tarafından hazırlanmıştır.

1)   Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası kapsamında, içerikten aksi anlaşılmadıkça, aşağıda tanımlanan kelime ve ifadeler belirtilen anlamı taşıyacaktır:

1.1. “Abone” Web sitemiz aracılığıyla kayıtlı hesabı olan aboneyi ifade eder.

1.2.  “Kişisel Veri” Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

1.3. “KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

1.4. “Yürürlük Tarihi” 05.05.2021

1.5. “Veri Tabanı” abonelerimizin Kişisel Verisinin bulunduğu veri tabanını ifade eder.

1.6. “Web sitesi” https://www.kapakli.bel.tr. adresini ifade eder.

1.7. “Hizmet” yetki bölgesi içerisinde yerel halka verilen kamu hizmetini ifade eder.

 

2)   İşlenen Kişisel Veriler

Belediyemiz Hizmetlerinden yararlanırken tarafımıza birtakım Kişisel Veri sağlamanız gerekmektedir. Topladığımız Kişisel Verileriniz;

•          Kimlik (ad-soyad, doğum tarihi.)

•          İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no)

•          Lokasyon (bulunduğu yerin konum bilgileri)

•         Özlük ( çalışanların bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları)

•          Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler)

•          Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, hizmet bilgisi, talep bilgisi)

•         Fiziksel Mekan Güvenliği (Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları)

•          İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)

•         Finans (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri)

•         Mesleki Deneyim (çalışanların ve çalışan adaylarının diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri)

•          Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (eski kimliklerde yer alan din ibaresi)

•          Görsel İşitsel Kayıtlar (fotoğraf ve çağrı merkezi kayıtları)

•         Sağlık Bilgileri (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri)

•          Sendika Üyeliği (çalışanların sendika üyeliği bilgileri)

•         Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler)

•          Biyometrik Veri (…)

•         Aile Bireyleri ve yakınları (çalışanların veya gerektiği halde vatandaşların aile bireyleri ve yakınları bilgileri)

•          Kullanıcı Yorumları (kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri)

 içermektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir.

3)   Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Belediyemiz tarafından sağlanan Hizmetlere ilişkin paylaştığınız Kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep/Şikayet Takibi
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Vatandaşa Hizmet Verilmesi
Vatandaş Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Bir Şekilde Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hizmet Sürekliğinin Sağlanması
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 

4) Kişisel Verilerin Aktarımı 

Toplanan kişisel verileriniz; 3. Maddede detayları verilen ve  KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Belediyemizin iş ve hizmet stratejilerinin belirlenmesi, Belediyemiz tarafından yürütülen hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5)   Toplanan Tarama Bilgileri (Cookies)

 

Belediyemiz Web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesinin kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve daha önce web sitemizi ziyaret edip etmediğinizi tespit etmemizi sağlar. Çerezleri, web sitemizi kullanırken, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızı inceleyerek, tecrübenizi kişiselleştirerek web sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek için kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen veriler toplanmaktadır:

 

·        Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler:

·        Kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler,

·        Kullandığınız cihaza ait bilgiler,

·        Site içi abone davranışları,

·        IP adresiniz,

·        Lokasyon bilgileri,

·        Görüntülediğiniz, tıkladığınız bağlantılar (hyperlinks)

ibarettir.

Web sitemizi kullanırken toplanan çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası metninden ulaşabilirsiniz.

6)   Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre sizlere en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlanacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen ücret alınacaktır. KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri;

·        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Başvuru Formunu; [email protected] aracılığıyla veya formun ıslak imzalı bir örneğini İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4-6 Kapaklı/Tekirdağ adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü gönderim ile iletebilirsiniz. Başvuruya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


 7) Kişisel Verilerin Korunması

Bize sağlamış olduğunuz Kişisel verilerinizi, kaybetme, değiştirme, ifşa işlemelerinden korumak için makul fiziksel ve teknik tedbirleri almış olmakla birlikte, hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının tarafınızca bilinmesi ve Web Sitesi kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

8)   Diğer Hükümler

8.1. İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz. 

8.2. İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır. 

8.3. İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nı Web sitemizde güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz. 

 

Son Düzenleme Tarihi:
07 Ekim 2021 | 13:30:38
Paylaş
°
30 Haziran Perşembe
Nöbetçi Eczaneler