Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

Nikah Hizmetlerimiz

Nikah Hizmetlerimiz

Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi

Tel: 444 8 059 

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

I. EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?

Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Onsekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

 

II. KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
Hısımlık bağı olanlar evlenemez. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

III. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır.Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.

Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır. Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir. 

IV. EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.     Nüfus Cüzdanları ve Fotokopileri

2.     5 Adet Vesikalık Fotoğraf(kılık kıyafet kanununa uygun olup son 6 ay zarfında çekilmiş olacak)

3.     Aile Hekiminden Evlilik İçin Düzenlenmiş Sağlık Raporu(fotoğraflı)

Not: 1. Kapaklı Belediyesi Çalışma ve Nikah Saatleri Hafta içi Saat 08:00-17:00  Arası Olup Hafta sonu Tatildir.

         2. Kapaklı Belediyesi 2021 Yılı Hafta içi Nikah Ücreti 300 TL’dir.

YABANCI NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.     Bekar Olduğunu Gösteren Belge (TERCÜME EDİLMİŞ, NOTERDEN ONAYLI, APOSTİL EDİLMİŞ)

2.     Pasaportun Tercümesi (TERCÜME EDİLMİŞ, NOTERDEN ONAYLI)

3.     Doğum Belgesi (TERCÜME EDİLMİŞ, NOTERDEN ONAYLI, APOSTİL EDİLMİŞ)

4.     5 Adet Vesikalık Fotoğraf(kılık kıyafet kanununa uygun olup son 6 ay zarfında çekilmiş olacak)

5.     Aile Hekiminden Evlilik İçin Düzenlenmiş Sağlık Raporu(fotoğraflı)

6.     TC Vatandaşı Olan İçin Nüfus Cüzdanları ve Fotokopileri

       Not: 1. Kapaklı Belediyesi Çalışma ve Nikah Saatleri Hafta içi Saat 08:00-17:00 (Pandemi nedeniyle 10.00-16.00 hizmet vermektedir.) Arası Olup Hafta sonu Tatildir.

                2. Kapaklı Belediyesi 2021 Yılı Hafta içi Nikah Ücreti 300 TL’dir.

V. BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

VII. EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

VIII. EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

IX. EĞER İSTENİRSE DİNİ NİKAH NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini nikah yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza yasasında suç sayılmıştır.

 

 

Kimler Hangi Durumda Evlenemez?

• Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)

• Hısımlık bağı olanlar evlenemez.

• Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.

• Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğum yaptığında bu süre biter. kadının önceki evliliğinden gebe olmadığynın anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

• Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

• Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.     Nüfus Cüzdanları ve Fotokopileri

2.     5 Adet Vesikalık Fotoğraf(kılık kıyafet kanununa uygun olup son 6 ay zarfında çekilmiş olacak)

3.     Aile Hekiminden Evlilik İçin Düzenlenmiş Sağlık Raporu(fotoğraflı)

Not: 1. Kapaklı Belediyesi Çalışma ve Nikah Saatleri Hafta içi Saat 08:00-17:00 (Pandemi nedeniyle 10.00-16.00 hizmet vermektedir.) Arası Olup Hafta sonu Tatildir.

         2. Kapaklı Belediyesi 2021 Yılı Hafta içi Nikah Ücreti 300 TL’dir.

YABANCI NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1.     Bekar Olduğunu Gösteren Belge (TERCÜME EDİLMİŞ, NOTERDEN ONAYLI, APOSTİL EDİLMİŞ)

2.     Pasaportun Tercümesi (TERCÜME EDİLMİŞ, NOTERDEN ONAYLI)

3.     Doğum Belgesi (TERCÜME EDİLMİŞ, NOTERDEN ONAYLI, APOSTİL EDİLMİŞ)

4.     5 Adet Vesikalık Fotoğraf(kılık kıyafet kanununa uygun olup son 6 ay zarfında çekilmiş olacak)

5.     Aile Hekiminden Evlilik İçin Düzenlenmiş Sağlık Raporu(fotoğraflı)

6.     TC Vatandaşı Olan İçin Nüfus Cüzdanları ve Fotokopileri

       Not: 1. Kapaklı Belediyesi Çalışma ve Nikah Saatleri Hafta içi Saat 08:00-17:00 (Pandemi nedeniyle 10.00-16.00 hizmet vermektedir.) Arası Olup Hafta sonu Tatildir.

                2. Kapaklı Belediyesi 2021 Yılı Hafta içi Nikah Ücreti 300 TL’dir.

En Erken Ne Zaman Evlenilebilir?

Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.Onsekiz yaşını doldurmamış, onyedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.Ancak, hakim olağanüstü durumlarda onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi- Giriş Kat

°
30 Haziran Perşembe
Nöbetçi Eczaneler