Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

Harita İşlemleri

Harita İşlemleri

İMAR ÇAPI BELGESİ

1- DİLEKÇE
2 - TAPU FOTOKOPİSİ
3 - APLİKASYON KROKİSİ
4 - PLANKOTE DOSYASI
5 - ÖDENDİ BELGESİ

İMAR DURUMU PLAN ÖRNEĞİ

1 - DİLEKÇE
2 - TAPU FOTOKOPİSİ
3 - EBATLI KROKİ
4 - ÖDENDİ BELGESİ

İMAR DURUMUNU BELİRTİR YAZI

1 - DİLEKÇE/YAZI
2 - TAPU FOTOKOPİSİ
3 - EBATLI KROKİ

NUMARATAJ

1- TAPU FOTOKOPİSİ
2- RUHSAT FOTOKOPİSİ

TEVHİD - İFRAZ

1 – DİLEKÇE
2 – DOSYA
3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ
4- ÖDENDİ BELGESİ

YOLA TERK - İHDAS

1 – DİLEKÇE
2 – DOSYA
3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

KÜLTÜR VARLIKLARI VE DOĞAL SİTLERİ K.K. HAVALE İÇİN PROJE

1 – DİLEKÇE
2 - TAPU FOTOKOPİSİ
3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ
4 - MİMARİ PROJE (RÖLEVE, RESTİTÜSYON, RESTERASYON) 5 takım
KÜLTÜR VARLIKLARI VE DOĞAL SİTLERİ K.K. KARARI
1 – DİLEKÇE
2 - MAİLİ İNHİDAM RAPORU
3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

HİSSE SATIŞ

1 – DİLEKÇE
2 - TAPU FOTOKOPİSİ
3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ
18. MD. (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ
1 – DİLEKÇE
2 - TAPU FOTOKOPİSİ
3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ
4 - VERASET İLANI (MİRASÇI İSE)

PARSELLERDEN ŞERH KALDIRILMASI

1 – DİLEKÇE
2 - TAPU FOTOKOPİSİ
3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ
4 - TAPUDAKİ ŞERH KARARI ÖRNEĞİ

BİLGİ EDİNME

1 - TALEP YAZISI
2 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

MUVAKKAT İNŞAAT İZİN TALEBİ

1 – DİLEKÇE
2 - TAPU FOTOKOPİSİ
3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

KAMULAŞTIRMA

1 – DİLEKÇE
2 - TAPU FOTOKOPİSİ
3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

KOTLU KROKİ (PLANKOTE)

1 – DİLEKÇE
2 - TAPU FOTOKOPİSİ
3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ
4 - HUS PROJESİ

HİSSE TRAMPA

1 – DİLEKÇE
2 - TAPU FOTOKOPİSİ
3 - KİMLİK FOTOKOPİSİ

Ayrıntılı Bilgi İçin irtibat
44 8 059 -Dahili 143 - 144 - 146

°
30 Haziran Perşembe
Nöbetçi Eczaneler