Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

2019 Yılı Mart Ayı Meclis Kararları

SIRA

NO

KARAR

TARİHİ= ;

KARAR

NO

KARARIN KONUSU (ÖZETİ)

 

1

01.03.2019

35

Tekirdağ Valiliği Kadastro Müdürlüğü  tarafından sunulan 06/02/2019 tarih ve E.564476 sayıl= 05; bilirkişi seçimi konulu yazının görüşülmesine geçildi. İlgili yazıda Tekirdağ ili Kapaklı İlçesi Karlıköy Maha= llesinde 5304  Sayılı Kanun= ile değişik 3402 Sayılı Kadostro Kanunu hükümlerince yapılacak tüm kadostro çalışmalarında görev almak üzere  öncelikle tapulama veya kada= stro çalışmalarında daha önceden görev yapmış bilirkişilerin hayatta olanlarından ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan seçilmek üzere; 6 Adet bilirkişinin seçilmesi oybirliği ile karar verildi.

 

2

01.03.2019

36

Belediyemiz İmar ve Şehircilik  Müdürlüğ&uum= l; tarafından sunulan 21/02/2019 tarih 136346/452 sayılı yazısının  görüşülmesine geçildi. İlçemiz Fatih Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Planlı Sanayi Alanlarında Kapaklı Organize Sanayi Bölgesinde Belirlenen bina çekme mesafelerinin uygulamasına yönelik hazırlanan  1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı<sp= an style=3D'mso-spacerun:yes'>  daha detaylı olarak incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

3

01.03.2019

37

Belediyemiz İmar ve Şehircilik  Müdürlüğ&uum= l; tarafından sunulan 21/02/2019 tarih 136347/453 sayılı yazısının  görüşülmesine geçildi. İlçemiz Atatürk Mahallesi 2000 ve 2001 numaralı adalara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım = imar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükş= ehir Belediye Meclisinin 09.01.2019 tarih ve 125 sayılı kararı = ile onaylanarak kesinleşmiştir. 2000 ve 2001 numaralı adalara = ait onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı  ve <sp= an style=3D'mso-spacerun:yes'> Plan Açıklama raporları incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

4

01.03.2019

38

Belediyemiz İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü tarafından sunulan 21/02/2= 019 tarih 136348/454 sayılı yazısının  görüşülmesine geçildi. İlçemiz Atatürk Mahallesi 225 ada 10 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım = imar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükş= ehir Belediye Meclisinin 09.01.2019 tarih ve 126 sayılı kararı = ile onaylanarak kesinleşmiştir. 225 ada 10 numaralı parsele<sp= an style=3D'mso-spacerun:yes'>  ait onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikli&#= 287;ine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı<sp= an style=3D'mso-spacerun:yes'>  ve  Plan Açıklama raporları daha detaylı olarak incelenebilmesi için İ= ;mar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar veril= di.

5

01.03.2019

39

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğ&uum= l; tarafından sunulan 25/02/2019 tarih 136565/214 sayılı  Boş  Kadro Değişikliği konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Belediyemiz G.İ.H.S bulunan 1 adet 2. dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Kadrosunun 1 adet  3 dereceli Veri Hazırlama K= ontrol İşletmeni kadrosuna, T.H.S bulunan 1 adet 8. dereceli Mühe= ndis Kadrosunun 1 adet  1 dereceli Mühendis kadrosuna,  ih= dasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

6

01.03.2019

40

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğ&uum= l; tarafından sunulan 25/02/2019 tarih 136569/215 sayılı  Dolu  Kadro Değişikliği konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Belediyemiz G.İ.H.S bulunan 1 adet 2. dereceli Zabıta Komiseri Kadrosunun 1 adet&n= bsp; 1 dereceli  Zabı= ta Komiseri Kadrosuna,  G.İ= ;.H.S bulunan 1 adet 5. dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun 1 adet  3 derecel= i Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna, G.İ.H.S buluna= n 1 adet 5. dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosun= un 1 adet  3 dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna, G.İ.H.S buluna= n 1 adet 5. dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosun= un 1 adet  3 dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna, T.H.S bulunan 1 ade= t 3. dereceli Mühendis Kadrosunun 1 adet=   1 dereceli Mühendis kadrosuna ihdasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

7

06.03.2019

41

İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 10/01/2019 tarih 132411/74 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. İlçemiz Atatürk Mahallesi 2060-2061 adalar ile 278 ve 280 numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan&#= 305; değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Beledi= ye Meclisinin 15.11.2018  tarih= ve 1186 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleştiğin= den  2060 ve 2061 adalar ile 278 ve 2= 80 numaralı parsellere ait onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine istinaden  hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları incelenerek 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince onaylanması ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7(= b) ve 14’ncü 5393 sayılı Belediye Kanunun 18(c) maddele= ri gereğince onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşe= hir Belediyesine gönderilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca  oy birliği ile karar verild= i.

Oylamaya geçildi İmar Komisyonunun almış olduğu karar oy birliği ile kabul edildi.

8

06.03.2019

42

İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü tarafından sunulan 21/02/2= 019 tarih 136346/452 sayılı yazısının  görüşülmesine geçildi. İlçemiz Fatih Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Planlı Sanayi Alanlarında Kapaklı Organize Sanayi Bölgesinde Belirlenen bina çekme mesafelerinin uygulamasına yönelik hazırlanan  1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı<sp= an style=3D'mso-spacerun:yes'>  ve  Plan Açıklama raporları incelenerek bahse konu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin  3194 sayılı İmar = Kanununun 8(b) maddesi gereğince onaylanması 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7(b) ve 14’ncü 5393 sayılı Belediye Kanunun 18(c) maddeleri gereğince onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşe= hir Belediyesine gönderilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca  oy birliği ile karar verildi= .

Oylamaya geçildi İmar Komisyonunun almış olduğu karar oy birliği ile kabul edildi.

9

06.03.2019

43

İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü tarafından sunulan 21/02/2= 019 tarih 136347/453 sayılı yazısının  görüşülmesine geçildi. İlçemiz Atatürk Mahallesi 2000 ve 2001 numaralı adalara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım = imar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükş= ehir Belediye Meclisinin 09.01.2019 tarih ve 125 sayılı kararı = ile onaylanarak kesinleşmiştir. 2000 ve 2001 numaralı adalara = ait onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı  ve  Plan Açıklama raporları incelenerek 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince onaylanması 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7(b) ve 14’ncü 5393 sayılı Belediye Kanunun 18(c) maddeleri gereğince onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşe= hir Belediyesine gönderilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca  oy birliği ile karar verild= i.

Oylamaya geçildi İmar Komisyonunun almış olduğu karar oy birliği ile kabul edildi.

 

10

06.03.2019

44

İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü tarafından sunulan 21/02/2= 019 tarih 136348/454 sayılı yazısının  görüşülmesine geçildi. İlçemiz Atatürk Mahallesi 225 ada 10 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım = imar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükş= ehir Belediye Meclisinin 09.01.2019 tarih ve 126 sayılı kararı = ile onaylanarak kesinleşmiştir. 225 ada 10 numaralı parsele<sp= an style=3D'mso-spacerun:yes'>  ait onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı  ve  Plan Açıklama raporları incelenerek 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin=   3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereği= nce onaylanması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediy= esi Kanunu’nun 7(b) ve 14’ncü 5393 sayılı Belediye Kanunun 18(c) maddeleri gereğince onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca  </spa= n>oy birliği ile karar verildi.

Oylamaya geçildi İmar Komisyonunun almış olduğu karar oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

Son Düzenleme Tarihi: 11 Mart 2019 | 17:03:08
Paylaş

Diğer Kararlar

2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Kararları 30 Aralık 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Kararları 18 Kasım 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Kararları 10 Ekim 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Kararları 12 Eylül 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Ağustos Ayı Meclis Kararları 12 Eylül 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Haziran Ayı Meclis Kararları 19 Haziran 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları 20 Mayıs 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Nisan Ayı Meclis Kararları 19 Nisan 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Kararları 11 Şubat 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları 10 Ocak 2019 detaylı bilgi
°
02 Temmuz Cumartesi
Nöbetçi Eczaneler