Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Kararları

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ

BELEDİYENİN ADI : KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA

NO

KARAR

TARİHİ

KARAR

NO

KARARIN KONUSU (ÖZETİ)

 

1

01.02.2019

21

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 10/01/2019 tarih 132411/74 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. İlçemiz Atatürk Mahallesi 2060-2061 adalar ile 278 ve 280 numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2018  tarih ve 1186 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleştiğinden  2060 ve 2061 adalar ile 278 ve 280 numaralı parsellere ait onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine istinaden  hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporlarının  daha detaylı olarak incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

2

01.02.2019

22

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 11/01/2019 tarih 132477/35 sayılı yazısının  görüşülmesine geçildi. Kapaklı Belediyesi ile  Bulgaristan Samuil Belediyesinin kardeş şehir olması hususunun daha detaylı olarak incelenebilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

3

01.02.2019

23

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 22/01/2019 tarih 133537/154 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 730-774-775-780 ve 782  numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarih ve 1344 Numaralı kararı ile onaylanarak kesinleşmiştir. 730-774-775-780-782  numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı  ve Plan Açıklama raporlarının   daha detaylı olarak incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

4

01.02.2019

24

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 24/01/2019 tarih 133683/119 sayılı  Dolu Kadro Değişikliği konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Belediyemiz G.İ.H.S bulunan 1 adet 4. dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Kadrosunun 1 adet  3 dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna, G.İ.H.S bulunan 1 adet 4. dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Kadrosunun 1 adet  3 dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna, T.H.S bulunan 1 adet  3 dereceli Peyzaj Mimarı  kadrosunun  T.H.S bulunan 1 adet 1 dereceli Peyzaj Mimarı kadrosuna  ihdasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

5

01.02.2019

25

Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 28/01/2019 tarih 133949/96 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. üstün başarı gösteren veya derece alan sporcuların ve antrenörlerin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesi talep edildiğinden konunun daha detaylı olarak incelenebilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

6

01.02.2019

26

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 28/01/2019 tarih 133968/184 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesinde, 323-325-339 ve 340 numaralı adalar arasında kalan Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altındaki Yeşil Alanın Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı  değişikliklerinin  daha detaylı olarak incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.  

7

01.02.2019

27

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 28/01/2019 tarih 134028/94 sayılı  Kredi Kullanılması  konulu yazısının görüşülmesine geçildi.  Belediyemiz yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere özel  bankalardan 9.000.000,00 TL (Dokuzmilyon Türk Lirası)  kredi alınması için 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla koşulları uygun olan özel bankalardan karşılanması ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması hususunu daha detaylı olarak incelenebilmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

1

06.02.2019

28

İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi Emek Caddesi ile Organize Caddesinin kesiştiği yerde bulunan park alanına 1999-2004 yılları arasında  Karaağaç Belediye Başkanı olarak görev yapan Onur KARAHANLAR isminin verilmesine, Kazım Karabekir Mahallesi 467 parsel üzerinde yer alan park alanına  2004-2009 yılları arasında Karaağaç Belediye Başkanı olarak görev yapan İsmet ŞİMŞEK isminin verilmesine ve  Fatih Mahallesi Güvercin Caddesi ile Fırat

Caddesinin kesiştiği yerde bulunan park alanına da 2009-2014 yılları arasında  Karaağaç Belediye Başkanı olarak görev yapan Dr. Özkan YÜCEL isminin verilmesinin  uygun olduğuna   komisyonumuzca oybirliği ile karar verildi.

Oylamaya geçildi İmar Komisyonunun almış olduğu karar oy birliği ile kabul edildi.

2

06.02.2019

29

İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 10/01/2019 tarih 132411/74 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. İlçemiz Atatürk Mahallesi 2060 ve 2061 adalar ile 278 ve 280 numaralı parsellere ait onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine istinaden  hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporlarının  onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi hususunun daha detaylı olarak incelenebilmesi için komisyon çalışmalarının devam etmesine  oy birliği ile karar verildi.

Oylamaya geçildi İmar Komisyonunun almış olduğu karar oy birliği ile kabul edildi.

 

3

06.02.2019

30

İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 22/01/2019 tarih 133537/154 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 730-774-775-780-782  numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı  ve Plan Açıklama raporlarının   onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca  oy birliği ile karar verildi.

Oylamaya geçildi İmar Komisyonunun almış olduğu karar oy birliği ile kabul edildi.

4

06.02.2019

31

İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 28/01/2019 tarih 133968/184 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. İlçemiz İsmetpaşa Mahallesinde, 323-325-339 ve 340 numaralı adalar arasında kalan Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altındaki Yeşil Alanın Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı  değişikliklerinin  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. Maddesinin  2. Bendine istinaden, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.

Oylamaya geçildi İmar Komisyonunun almış olduğu karar oy birliği ile kabul edildi.

5

06.02.2019

32

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 11.01.2019 tarih 132477/35 sayılı Kardeş Şehir konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Kapaklı Belediyesi ile  Bulgaristan Samuil Belediyesinin kardeş şehir olmasının uygun olduğuna ve bu doğrultuda düzenlenecek protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesine  komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.

Oylamaya geçildi Plan ve Bütçe Komisyonunun almış olduğu karar oy birliği ile kabul edildi.

6

06.02.2019

33

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 28/01/2019 tarih 133949/96 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. Kapaklı Değirmenci Spor Kulübü tarafından sunulan üstün başarı gösteren ve derece alan yukarıda ismi geçen sporcuların ve antrenörlerin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesinin uygun olduğuna, verilecek ödülü belirlemek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine  komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.

Oylamaya geçildi Plan ve Bütçe Komisyonunun almış olduğu karar oy birliği ile kabul edildi.

 

7

06.02.2019

34

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 28/01/2019 tarih 134028/94 sayılı  Kredi Kullanılması  konulu yazısının incelenerek;

Belediyemiz yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere koşulları en uygun olan Yurt içi Kamu Sermayeli veya özel  bankalardan "İç Borçlanma" kapsamında 9.000.000,00- TL (Dokuzmilyon Türk Lirası)  kredi kullanılmasının uygun olduğuna, yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla kredi kullanılmasına, krediye konu her türlü iş ve işlemi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin  uygun olduğuna Komisyonumuzca  oy çokluğuyla karar verildi. (Meclis Üyeleri Harun CİHAN ve İbrahim AKTÜRK red oyu kullanmıştır.)

Oylamaya geçildi Plan ve Bütçe Komisyonunun almış olduğu karar oy çokluğu   ile kabul edildi.

 

 

 

Son Düzenleme Tarihi: 11 Şubat 2019 | 12:14:51
Paylaş

Diğer Kararlar

2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Kararları 30 Aralık 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Kararları 18 Kasım 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Kararları 10 Ekim 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Kararları 12 Eylül 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Ağustos Ayı Meclis Kararları 12 Eylül 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Haziran Ayı Meclis Kararları 19 Haziran 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları 20 Mayıs 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Nisan Ayı Meclis Kararları 19 Nisan 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Mart Ayı Meclis Kararları 11 Mart 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları 10 Ocak 2019 detaylı bilgi
°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler