Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BELEDİYENİN ADI : KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 

SIRA

NO

KARAR

TARİHİ

KARAR

NO

KARARIN KONUSU (ÖZETİ)

 

1

02.01.2019

01

23 adet gizli oy pusulaları mühürlü olarak üyelere dağıtıldı. Dağıtılan oylar başkanlık kürsüsünde toplandı ve sayıldı 23 oy kullanıldığı tespit edildi. İlhan ÇETİNKAYA 15 oy, Muzaffer YILDIRAN 17 Oy, Ender DUBAZ 20 Oy  İbrahim AKTÜRK 13 oy ve Metin KANAT 11 oy olarak belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için denetim komisyonu üyeliğine seçildiği meclisimizce  ilan edildi.

2

02.01.2019

02

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 6.maddesi gereğince 2019 yılı meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

3

02.01.2019

03

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 11/12/2018 tarih 129520/129520 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. Bahçelievler Mahallesi 1075 ada 5 nolu parsel de bulunan 2,00 m² lik belediye hissesinin satışının yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

4

02.01.2019

04

 

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 18/12/2018 tarih 130192/1514 sayılı  Dolu Kadro Değişikliği konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Belediyemiz G.İ.H.S bulunan 1 adet 2. dereceli Uzman Kadrosunun 1 adet  1 dereceli Uzman kadrosuna, G.İ.H.S bulunan 1 adet 5 dereceli Zabıta Komiseri kadrosunun 1 adet 3 dereceli Zabıta Komiseri kadrosuna, G.İ.H.S bulunan 1 adet  2 dereceli Zabıta Amiri kadrosunun 1 adet 1 dereceli Zabıta Amiri kadrosuna  ihdasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

5

02.01.2019

05

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 18/12/2018 tarih 130168/1507 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. Belediye Meclis Üyesi Belediye Başkan yardımcılarına 2019 mali yılında  belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin üçte ikisi oranında aylık ödenek verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

6

02.01.2019

06

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 18/12/2018 tarih 130169/1508 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000), kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı günlük ödenecek tutar olarak belirlenmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

7

02.01.2019

07

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 18/12/2018 tarih 130171/1509 sayılı  Fazla Çalışma konulu yazısının görüşülmesine geçildi. 5393 saylılı Belediye kanunun 51. Maddesi gereğince  Belediyemizde çalışan zabıta memurlarına verilecek olana fazla çalışma ücreti olarak  2019 mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe kanununda belirlenen üst sınırın verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

8

02.01.2019

08

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 18/12/2018 tarih 130173/1510 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. 2019 mali yılında meclis komisyon ve toplantılarına katılan meclis başkanı ve üyelerine belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.,

 

9

02.01.2019

09

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 18/12/2018 tarih 130174/1511 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. 5393 sayılı Belediye kanunun 49. maddesi 3. fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışan aylık çalışma ücretlerinin  Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılında yayınlanacak olan genelgesindeki ücret tavanlarını gösterir tabloda belirtilen TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI’ NIN  AYLIK NET ÜCRET olarak ödenmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

10

02.01.2019

10

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 18/12/2018 tarih 130176/1512 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. 5393 sayılı Belediye kanunun 49. maddesi 3. fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılında yayınlanacak olan genelgesindeki ücret tavanlarını gösterir tabloda belirtilen TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI’ NIN  AYLIK NET ÜCRET olarak ödenmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

11

02.01.2019

11

Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 24/12/2018 tarih 130725/349 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. belediyemiz görev ve sorumluluk alanı içerisinde faaliyette bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı hususu ile yardım yapılmasına karar verilmesi halinde ilgili mevzuat doğrultusunda 2019 yılı için kulüpler arası yardım tutarlarını belirlemek üzere belediye başkanına yetki verilmesi konusunun  daha detaylı olarak incelenebilmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna sevk gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

12

02.01.2019

12

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2018 tarih 131185/5081 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. 10.12.2018 tarih ve 253 sayılı Meclis Kararına istinaden; İlçemiz, Karaağaç Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallerinde bulunan 1/5000 ölçekli Köy İçi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Köy İçi Uygulama İmar Planı, 1/5000 ölçekli Köy İçi İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Köy İçi İlave Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Domuzdere Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Domuzdere Uygulama İmar Planlarında 15 metre ve üzerindeki yollardan cephe alan parsellerin Konut Alanından Ticari+Konut Alanına dönüştürülmesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi hususunun daha detaylı olarak incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.  

13

02.01.2019

13

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2018 tarih 131190/5082 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. İlçemiz Fatih Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallelerinde bulunan Hızlı Tren ve Civarına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi dışında bulunan Sanayi Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Fatih Mahallesinde bulunan Sanayi alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında bina çekme mesafelerinin Kapaklı Organize Sanayi Bölgesinde belirlenen bina çekme mesafelerinin Kapaklı Organize Sanayi Bölgesinde Belirlenen Bina çekme Mesafelerinin uygulanmasına yönelik hazırlanan plan notu değişiklik paftaların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliklerinin onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi hususunun daha detaylı olarak incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

14

02.01.2019

14

 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 28/12/2018 tarih 131466/1772 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi. Kapaklı İlçesi Pınarça Mahallesi İkiz Göller Mesire alanına 28/12/2016 tarih ve 26 sayı nolu elektrik projesine uıygun yapılan Enerji Nakil Hattının  bedeli karşılığında Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş ye devredilmesi için gerekli yetkinin Belediye Başkanı İrfan MANDALI’ ya verilmesine meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Belediye Meclis Üyeleri Bahtiyar BÜYÜKBÜCE, Bülent ÇİFCİ, Harun CİHAN, İbrahim AKTÜRK, Mahir ARAS, Metin KANAT, Mustafa ÇETİN, Sevgi AKSOY, Turgut GEZER ve Ufuk BAYRAKTAR red oyu kullanmışlardır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Düzenleme Tarihi: 10 Ocak 2019 | 15:15:55
Paylaş

Diğer Kararlar

2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Kararları 30 Aralık 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Kararları 18 Kasım 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Kararları 10 Ekim 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Kararları 12 Eylül 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Ağustos Ayı Meclis Kararları 12 Eylül 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Haziran Ayı Meclis Kararları 19 Haziran 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları 20 Mayıs 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Nisan Ayı Meclis Kararları 19 Nisan 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Mart Ayı Meclis Kararları 11 Mart 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Kararları 11 Şubat 2019 detaylı bilgi
°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler