Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

2019 Yılı Nisan Ayı Meclis Kararları

 KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI NİSAN AYI OLACAĞN MECLİS KARARLARI

SIRA

NO

KARAR

TARİHİ

KARAR

NO

KARARIN KONUSU (ÖZETİ)

 

1

08.04.2019

45

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden Meclis toplantılarının Sesli veya görüntülü cihazlar ile kaydedilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

2

08.04.2019

46

Meclis Katip üyelerinin seçimine geçildi. Eray GÜNER 20 oy Selvi ACET 20 oy alarak Asil Üyeliğe Naciye BOZKURT 19 oy Halil YILDIRIM 19 oy alarak Yedek  üyeliğe  ilk iki yıl görev yapmak üzere seçildikleri başkanlıkça ilan edildi.

3

08.04.2019

47

Belediyemiz 1. Meclis Başkan Vekili seçilmesi yer alıyordu. İbrahim AKTÜRK 23 oy alarak Meclis I. Başkan Vekilliğine ilk iki yıl görev yapmak üzere seçildi.

3

08.04.2019

48

Belediyemiz 2. Meclis Başkan Vekili seçilmesi yer alıyordu. Ali ARAS 22 oy alarak Meclis 2. Başkan Vekilliğine ilk iki yıl görev yapmak üzere  seçildi.

4

08.04.2019

49

Belediyemiz encümen üyelerinin seçimi yer alıyordu. Mustafa SANDIKÇI ‘nın 20 oy , Serkan GENÇ'in 20 oy , Selvi ACET’in 20 oy aldığı  görüldü. 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere Mustafa SANDIKÇI, Serkan GENÇ ve Selvi ACET'in encümen üyesi  olarak seçildi başkanlıkça ilan edildi.

6

08.04.2019

51

Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçimi yer alıyordu. Yapılan açık oylama sonucu Meclis Üyeleri Özgür CENGİZ, Feyzullah YORULMAZ, Halil YILDIRIM, Ender DUBAZ ve Yalçın HAL  Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere seçildiler.

7

08.04.2019

52

Tarife Komisyon üyelerinin seçimi yer alıyordu. Yapılan açık oylama sonucu Meclis Üyeleri Eray GÜNER, Ziya ARSLAN, Mustafa SANDIKÇI, Tahsin ARAS ve Levent NUR Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere seçildiler.

8

08.04.2019

53

Çiftçi  Malları Koruma Heyeti üyelerinin seçimi yer alıyordu..Yapılan gizli oylama sonucu dört yıl görev yapmak üzere Ertürk ÇAMURLU 21 oy Nusret SARAÇ 20 oy, Sermet SARICA, Zafer ÇELEBİ, Yücel BAŞARAN 20 oy alarak Asil Üyeliğe Kenan ÇELİK 19 oy, Ahmet ÇAKIR 19 oy, Ekrem ÇELEBİ 19 oy, İsmet TERZİ 19 oy, Selami ŞİRİN 19 oy   alarak yedek üyeliğe seçildiği başkanlıkça ilan edildi.

 

 

9

 

08.04.2019

54

Murakabe Heyeti Koruma Meclis üyelerinin seçimi yer alıyordu. Yapılan gizli oylama sonucu dört yıl görev yapmak üzere İlhami ÖZKAN 21 oy, Burhan KÜÇÜKİŞCAN 20 oy, Yenar ATALAY 20 oy, Nevzat YENİC4; 21 oy ve Mehmet Fahri YILDIRIM  20 oy alarak Asil Üyeliğe Taner DİRİL 20 oy, Hüseyin KARA 19 oy, Sadi ER 19 oy, Cevat İBİŞ 18 oy ve Erkan KESİK 19 oy alarak yedek üyeliğe seçildiği başkanlıkça ilan edildi

10

08.04.2019

55

6183 Sayılı Kanunun 90. maddesi gereğince 1 adet meclis üyesinin aynı Kanunun 91. maddesi gereğince satışa çıkarılacak gayrimenkuller için görevlendirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 6183 Sayılı Kanunun 90. maddesi gereğince belediye meclis üyesi Şakir DEMİREL'in aynı Kanunun 91. maddesi gereğince görevlendirilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

11

08.04.2019

56

Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı Birlik Meclisine üye seçimine geçildi. Asil üyelik  için Yapılan açık oylama sonucunda Şakir DEMİREL 20 oy Erol ÖZKAN 12 oy alarak asil üyeliğe bir sonraki Mahalli idareler Seçimine kadar Şakir DEMİREL seçildi. Yedek Üyelik için Feyzullah YORULMAZ aday gösterildi yapılan açık oylama sonucunda Feyzullah YORULMAZ 20 oy alarak yedek üye olarak seçildi.

12

08.04.2019

57

Doğu Batı Trakya  Belediyeler Birliği Trakyakent Birlik Meclisine üye seçimine geçildi. Asil üyelik  için Meclis ü= yeleri Feyzullah YORULMAZ ve Veysel GÜVEN yedek üyeliğe Ali ARAS  bir sonraki Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapmasına meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

13

08.04.2019

58

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Birlik Meclisine üye seçimine geçildi. Asil üyelik  için Meclis üyeleri Serkan GENÇ, Özgür CENGİZ, Eray GÜNER ve Emrah SEVİNÇ yedek üyeliğe İbrahim AKTÜRK, Metin KANAT bir sonraki Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapmasına meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

14

 

08.04.2019

59

Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Teşkilinde görev alacak 5 asil ve 5 yedek  Meclis Üyesinin seçilmesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda aday gösterilen Belediye Başkanı Mutafa ÇETİN ve Meclis Üyeleri Ruhi ÖZDEN, İbrahim AKTÜRK, Metin KANAT ve Şakir SEZGİN asil üyeliğe, Meclis Üyeleri Halil YILDIRIM, Ali ARAS, Naciye BOZKURT, Özgür CENGİZ ve Serkan GENÇ yedek üyeliğe meclisimizce oy birliği ile seçildiler

15

08.04.2019

60

5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesinin  7.Fıkrasına istinaden görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi Belediye Başkan yardımcılarına 2019 mali yılında  belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin üçte ikisi oranında aylık ödenek verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

16

08.04.2019

61

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 32. maddesi gereği, sosyal denge ödemeye yönelik sözleşme görüşmelerine başlanması, görüşmelerde mutabakat sağlanması halinde sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması= ;na meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

1

12.04.2019

62

Kapaklı Belediye Başkanlığının 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi yer alıyordu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi göz önünde bulundurularak, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporu 1. Meclis Başkan Vekili İbrahim AKTÜRK yerini alarak müzakereler yapıldıktan sonra oylamaya geçildi. (Mustafa ÇETİN, Adem SEKMEN, Ali ARAS, Emrah SEVİNÇ,  Eray GÜNER,  Feyzullah YORULMAZ, Halil YILDIRIM, İbrahim AKTÜRK,  Mustafa SANDIKÇI, Naciye BOZKURT,  Nizamettin ÇOBAN, Özgür CENGİZ, Ruhi ÖZDEN, Selvi ACET, Serkan GENÇ,  Şakir SEZGİN ve Veysel GÜVEN, ) çekimser oyuna karşılık  (17 çekimser) diğer meclis üyelerinin kabul oyu ile (11 Evet) 2018 yılı faaliyet raporu  5393 sayılı Belediye Kanununun  26. maddesinin 4. Fıkrası gereğince yeterli görülmüştür.

 

 

 

BİLGİLENDİRME

Beledi ye Başkanı Mustafa ÇETİN Meclis Başkanlığındaki yerine geçerek Denetim Komisyonu raporu hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

 

Son Düzenleme Tarihi: 19 Nisan 2019 | 23:23:09
Paylaş

Diğer Kararlar

2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Kararları 30 Aralık 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Kararları 18 Kasım 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Kararları 10 Ekim 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Kararları 12 Eylül 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Ağustos Ayı Meclis Kararları 12 Eylül 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Haziran Ayı Meclis Kararları 19 Haziran 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Mayıs Ayı Meclis Kararları 20 Mayıs 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Mart Ayı Meclis Kararları 11 Mart 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Kararları 11 Şubat 2019 detaylı bilgi
2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Kararları 10 Ocak 2019 detaylı bilgi
°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler