Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

Ocak Ayı Meclis Gündemi

Dönem 2020
Ay Ocak Ayı Meclis Gündemi
Tarih 02.01.2020
Saat 14.00
Oturum 1.Oturum

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2020 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere Belediye Meclis Salonunda 02.01.2020 Perşembe günü saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

                                                   

GÜNDEM      :

-  Açılış ve yoklama.

-  Saygı duruşu.

- 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince belediye meclisine bilgi verilmesi.

- 5393 sayılı Belediye Kanunun 29. Maddesinin gereğince belediye meclisine bilgi verilmesi.

1- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 16/12/2019 tarih 161197/1339 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

2-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 16/12/2019 tarih 161199/1340 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenler ile kamu kurumu dışındaki diğer uzman kişilere ödenecek olan günlük ödeme miktarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

3- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 16/12/2019 tarih 161202/1341 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca görev yapan Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarına ödenecek olan aylık ödeneğin  belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 23.12.2019 tarih 161122/1279 sayılı 380 ada 17 parsel tamamı 314.31 m² arsada bulunan 36,54 m²'lik belediye  hissenin hissedarına satılması konusunun görüşülmesi.

5- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 16/12/2019 tarih 161206/1342 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde çalışan Zabıta Memurlarına verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

6- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 24/12/2019 tarih 162161/1938 sayılı yazısında Belediyemiz Stratejik Planında ve yatırım programında yer alan Yol Yapım Projeleri için  5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin d fıkrasına göre iller bankasından kredi kullanılması konusunun görüşülmesi.

                                                                                    

7- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 25.12.2019 tarih 162407/1376 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan  personelin aylık çalışma ücretlerinin belirlenmesi.

8- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 25.12.2019 tarih 162507/1383 sayılı Boş Kadro Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

9- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 25.12.2019 tarih 162512/1384 sayılı Dolu Kadro Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

10- Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sunulan 25.12.2019 tarih 162161/1011 sayılı isim verilmesi konulu yazısı.

11- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 27.12.2019 tarih 3110 sayılı Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi konulu yazının görüşülmesi

12- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 27.12.2019 tarih 3111 sayılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi konulu yazının görüşülmesi

13-İmar Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi.

14- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

Son Düzenleme Tarihi: 30 Aralık 2019 | 11:33:10
Paylaş

Diğer Meclis Gündemleri

2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündemi 27 Kasım 2020 detaylı bilgi
2020 Kasım Ayı Meclis Gündemi 30 Ekim 2020 detaylı bilgi
2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi 29 Eylül 2020 detaylı bilgi
2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi 31 Ağustos 2020 detaylı bilgi
2020 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi 04 Ağustos 2020 detaylı bilgi
2020 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi 30 Haziran 2020 detaylı bilgi
2020 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi 02 Mart 2020 detaylı bilgi
Şubat Ayı Meclis Gündemi 31 Ocak 2020 detaylı bilgi
°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler