Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

Dönem 2022
Ay Ocak
Tarih 04.01.2022
Saat 14.00
Oturum 1. Oturum

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2022 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda 04.01.2022 Salı günü saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

 

 GÜNDEM:                                                                                          

-  Açılış ve yoklama.

- 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi

1-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 13.12.2021 tarih 18874 sayılı  Karaağaç Mahallesi 304 ada 26 parselde bulunan 84,20 m² belediye hissesinin hissedarına satışı konulu yazısının görüşülmesi.

2-    Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 16/12/2021 tarih 19111 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 2022 yılında ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

3-    Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 16/12/2021 tarih 19112 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde çalışan Zabıta Memurlarına 2022 yılında verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4-    Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 16/12/2021 tarih 19113 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca görev yapan Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarına 2022 yılında  ödenecek olan aylık ödeneğin  belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

5-    Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 16/12/2021 tarih 19114 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenler ile kamu kurumu dışındaki diğer uzman kişilere 2022 yılında ödenecek olan günlük ödeme miktarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

6-    Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 17/12/2021 tarih 19224 sayılı Boş Kadro değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

7-    Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 17.12.2021 tarih 19234 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan  personelin aylık çalışma ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

8-    Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan   24.12.2021 tarih E.19780 sayılı yazısı ile Belediyemiz görev ve yetki alanı içerisinde bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı konusunun  görüşülmesi.

9-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.12.2021 tarih 19786 sayılı  Fatih Mahallesi 728 ada 18 parselde bulunan 67,00 m² belediye hissesinin hissedarına satışı konulu yazısının görüşülmesi.

10- Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan 27/12/2021 tarih E.19933 sayılı  Denetim  Komisyonu üyelerinin seçimi konulu yazının görüşülmesi.

11- Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan   27/12/2021 tarih E.19934 sayılı  2022 yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi konulu yazının görüşülmesi.

12- Belediyemiz Destek Hizmetleri  Müdürlüğü tarafından sunulan   27/12/2021 tarih E.19930 sayılı  Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne 1 adet sedan aracın üç ay süre ile geçici tahsisi konulu yazının görüşülmesi.

13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.12.2021 tarih 19988 sayılı  Fatih Mahallesi 728 ada 16 parselde bulunan 65,00 m² belediye hissesinin hissedarına satışı konulu yazısının görüşülmesi.

14- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 28/12/2021 tarih 20009 sayılı Boş Kadro değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

15- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 28/12/2021 tarih 20010 sayılı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak 3 adet  Mühendis, 1 adet Tekniker 1 adet Kameramanın Aylık Çalışma Ücretlerinin belirlenmesi konulu yazısının görüşülmesi.

16- Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 30.12.2021 tarih 20181 sayılı 5 adet çöp kamyonu alımı konulu yazısının görüşülmesi.  

17- İmar Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.

Son Düzenleme Tarihi: 31 Aralık 2021 | 14:44:07
Paylaş

Diğer Meclis Gündemleri

2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi 29 Nisan 2022 detaylı bilgi
2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi 29 Mart 2022 detaylı bilgi
2022 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi 25 Şubat 2022 detaylı bilgi
2022 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi 28 Ocak 2022 detaylı bilgi
°
23 Mayıs Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler