Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

Dönem 2022
Ay Nisan
Tarih 01.04.2021
Saat 14.30
Oturum 1. Oturum

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2022 yılı Nisan  ayı olağan toplantısını yapmak üzere Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda 01.04.2021 günü saat 14.30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

 

GÜNDEM      :

 

-  Açılış ve yoklama.

 

1-    Kapaklı Belediye Başkanlığı 2021 yılı denetim komisyonu raporu okunarak bilgi verilmesi.

2-    Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2022 tarih 24826 sayılı Encümen Üyelerinin Seçimi konulu yazısının müzakeresi.

3-    Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2022 tarih 24827 sayılı İmar Komisyonu Üyelerinin Seçimi konulu yazısının müzakeresi.

4-    Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2022 tarih 24828 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçimi konulu yazısının müzakeresi.

5-    Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2022 tarih 24829 sayılı Tarife Komisyonu Üyelerinin Seçimi konulu yazısının müzakeresi.

6-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.03.2022 tarih 25211 sayılı Kapaklı İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 1548 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu yazısının müzakeresi.

7-    Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 23.03.2022 tarih 25345 sayılı Kapaklı İlçesi Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve İnönü Mahallesi’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. Maddesine istinaden bölünerek adları ile sınırlarının tespitinin yapılması konulu yazısının müzakeresi.

8-    Kültür İşleri Müdürlüğünün 24.03.2022 tarih 25447 sayılı Kültür İşleri Müdürlüğü Teşkilat Yapısı Yetki ve Sorumluluk ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin revize edilmesi konulu yazının görüşülmesi.

9-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih 25538 sayılı Fatih Mahallesi 727 ada 28 parselde bulunan 56,00 m² belediye hissesinin hissedarına satışı konulu yazının görüşülmesi.

10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih 25491 Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş Genel Kurul Temsil Yetkisi konulu yazısının görüşülmesi.

11- Fen İşleri Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih 25492 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin revize edilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih 25588 sayılı Kapaklı İlçesi  1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesi  konulu yazısının müzakeresi.

13- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih 25581 sayılı Boş Kadro Değişikliği  konulu yazısının müzakeresi.

14- Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih 25673 sayılı Öğrenci Kartı Oluşturulması konulu yazısının görüşülmesi.

15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih 25674 sayılı Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1547 ada 2 parselde İmar Planında Spor alanı olan arsanın 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümleri çerçevesinde satışa çıkarılması konulu yazısının görüşülmesi.

16- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih 25660 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu konulu yazısının görüşülmesi.

Son Düzenleme Tarihi: 29 Mart 2022 | 10:09:31
Paylaş

Diğer Meclis Gündemleri

2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi 29 Nisan 2022 detaylı bilgi
2022 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi 25 Şubat 2022 detaylı bilgi
2022 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi 28 Ocak 2022 detaylı bilgi
2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi 31 Aralık 2021 detaylı bilgi
°
23 Mayıs Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler