Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Dönem 2022
Ay Mayıs
Tarih 05.05.2021
Saat 14.00
Oturum 1. Oturum

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2022 yılı Mayıs  ayı olağan toplantısını yapmak üzere Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda 05.05.2021 günü saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

 

GÜNDEM      :

 

-  Açılış ve yoklama.

 

1-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.03.2022 tarih 25211 sayılı Kapaklı İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 1548 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu yazısının müzakeresi.

2-    Kültür İşleri Müdürlüğünün 24.03.2022 tarih 25447 sayılı Kültür İşleri Müdürlüğü Teşkilat Yapısı Yetki ve Sorumluluk ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin revize edilmesi konulu yazının görüşülmesi.

3-    Fen İşleri Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih 25492 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin revize edilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

4-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih 25588 sayılı Kapaklı İlçesi  1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesi  konulu yazısının müzakeresi.

5-    Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih 25673 sayılı Öğrenci Kartı Oluşturulması konulu yazısının görüşülmesi.

6-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih 25674 sayılı Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 1547 ada 2 parselde İmar Planında Spor alanı olan arsanın 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümleri çerçevesinde satışa çıkarılması konulu yazısının görüşülmesi.

7-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.04.2022 tarih 25926 sayılı Ödenek Aktarımı konulu yazısının görüşülmesi.

8-    Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 04.04.2022 tarih 26032 sayılı Kapaklı Mahallesi 123 ada 1 parselde Güneş Enerjisi santrali, Biyogaz ve Sera tesisi, yapılması işinin 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap – İşlet- Devret Modeli Çerçevesinde yapılması hakkındaki konun kapsamında yapılması için belediye başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

9-    Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 01.04.2022 tarih 25920 sayılı 1 adet Sepetli Platform araç alımı konulu yazısının görüşülmesi.

10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.04.2022 tarih 26047 sayılı  Karaağaç Mahallesi 687 ada 5 Parselin Güneyi ile 701 ada 1 nolu Parselin Kuzeyinde yer alan park ve rekreasyon alanının 120,00 m² sini Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne su kuyusu açılmak üzere tahsisi konulu yazısının görüşülmesi.

11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.04.2022 tarih 26719 sayılı Atatürk Mahallesi 1297 ada 7 parselde bulunan 76,00 m²  Belediye Hissesinin hissedarına satışı konulu yazısının görüşülmesi.

12- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26.04.2022 tarih 27301 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma yönetmeliğinin revize edilerek kabulü konulu yazısının görüşülmesi.

13- Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 28.04.2022 tarih 27481 sayılı Kapaklı Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı konulu yazısının görüşülmesi.

14- Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 28.04.2022 tarih 27495 sayılı Ek Bütçe  konulu yazısının görüşülmesi.

15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih 27477 sayılı Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Karlı Mahallesi 51 nolu işyerinin 5 (Beş) yıl süre ile kiraya verilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

16-  Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 28.04.2022 tarih 27521 sayılı 2064 ada 1 parselde yapılması planlanan okula maddi destek sağlanması ve bu doğrultuda yapılacak olan protokol için yetkisi verilmesi konulu yazının görüşülmesi.

17- Belediye Meclisinin 2022 Nisan Ayı meclis toplantısında ihtisas komisyonlarına sevk ettiği konuların görüşülerek karara bağlanması.  

 

Son Düzenleme Tarihi: 29 Nisan 2022 | 16:38:22
Paylaş

Diğer Meclis Gündemleri

2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi 29 Mart 2022 detaylı bilgi
2022 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi 25 Şubat 2022 detaylı bilgi
2022 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi 28 Ocak 2022 detaylı bilgi
2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi 31 Aralık 2021 detaylı bilgi
°
23 Mayıs Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler