Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

2021 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

Dönem 2021
Ay Ocak
Tarih 05.01.2021
Saat 14.00
Oturum 1. Oturum

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2021 yılı Ocak  ayı olağan toplantısını yapmak üzere Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi konferans Salonunda 05.01.2021 Salı  günü saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

 

Açılış Yoklama
- Saygı Duruşu

1-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 16/12/2020 tarih E.18558 sayılı Cumhuriyet Mahallesi 451 ada 4 parselde bulunan 94,00 m² lik Belediye hissesinin hissedarının kendi hissesine düşen 47,00 m² sinin satılması konulu yazının görüşülmesi.
2-  Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 16/12/2020 tarih E.18559 sayılı Cumhuriyet Mahallesi 451 ada 4 parselde bulunan 94,00 m² lik Belediye hissesinin hissedarının kendi hissesine düşen 47,00 m² sinin satılması konulu yazının görüşülmesi.
3-Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sunulan 16.12.2020 tarih E.18562 sayılı Ardahan iline bağlı Çıldır Belediyesi ile Kapaklı Belediyesinin kardeş belediye olması konulu yazının görüşülmesi.
4- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2020 tarih 18784 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca görev yapan Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarına 2021 yılında  ödenecek olan aylık ödeneğin  belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
5-   Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2020 tarih 18785 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenler ile kamu kurumu dışındaki diğer uzman kişilere 2021 yılında ödenecek olan günlük ödeme miktarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
6-  Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2020 tarih 18786 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde çalışan Zabıta Memurlarına 2021 yılında verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7-  Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 21/12/2020 tarih 18792 sayılı yazısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 2021 yılında ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
8- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 22.12.2020 tarih 18844 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan  personelin aylık çalışma ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
 9-Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğü tarafından sunulan 28/12/2020 tarih E.19218 sayılı Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği  konulu yazının görüşülmesi.
10-   Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 29/12/2020 tarih 19300 sayılı Dolu Kadro değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

11- Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan   29/12/2020 tarih E.19315 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliği  konulu yazının görüşülmesi.
12-Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan   29/12/2020 tarih E.19328 sayılı yazısı ile Belediyemiz görev ve yetki alanı içerisinde bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı konusunun  görüşülmesi.
13- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30.12.2020 tarih 19348 sayılı İlçemiz Karaağaç Mahallesi 294 ada ve 295 adalar arasında kalan Park, Yol ve otopark alanının plan değişikliği yapılarak Park, Yol ve Sosyal Tesis alanına dönüştürülmesi konusunun görüşülmesi.
14- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30.12.2020 tarih 19378 sayılı 02.06.2015 tarih 151 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli İlave Revizyon İmar Planına Plan Notu eklenmesi ile ilgili plan değişikliğinin görüşülmesi.
15- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 30/12/2020 tarih 19396 sayılı Dolu Kadro değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.
16-Belediyemiz Temizlik işleri Müdürlüğü tarafından sunulan   30/12/2020 tarih E.19411 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri  Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konulu yazının görüşülmesi.
17-Belediyemiz Sıfır Atık  Müdürlüğü tarafından sunulan   30/12/2020 tarih E.19414 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı Sıfır Atık  Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliği konulu yazının görüşülmesi.
18-Belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan   31/12/2020 tarih E.19489 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği konulu yazının görüşülmesi.
19-Belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan   31/12/2020 tarih E.19490 sayılı Kapaklı Belediyesi Aşevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında  Yönetmek konulu yazının görüşülmesi.
20-Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan   31/12/2020 tarih E.19557 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri  Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konulu yazının görüşülmesi.
21- Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan   31/12/2020 tarih E.19561 sayılı  Denetim  Komisyonu üyelerinin seçimi konulu yazının görüşülmesi
22- Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan   31/12/2020 tarih E.19562 sayılı  2021 yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi konulu yazının görüşülmesi

Son Düzenleme Tarihi: 31 Aralık 2020 | 20:29:18
Paylaş

Diğer Meclis Gündemleri

2021 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi 26 Kasım 2021 detaylı bilgi
2021 Kasım Ayı Meclis Gündemi 28 Ekim 2021 detaylı bilgi
2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi 28 Eylül 2021 detaylı bilgi
2021 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi 30 Ağustos 2021 detaylı bilgi
2021 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi 25 Haziran 2021 detaylı bilgi
2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi 31 Mayıs 2021 detaylı bilgi
2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi 07 Mayıs 2021 detaylı bilgi
Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 30 Mart 2021 detaylı bilgi
2021 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi 26 Şubat 2021 detaylı bilgi
2021 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi 29 Ocak 2021 detaylı bilgi
°
30 Haziran Perşembe
Nöbetçi Eczaneler