Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

2020 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Dönem 2020
Ay Temmuz
Tarih 01.07.2020
Saat 14.00
Oturum 1. Oturum

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2020 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi konferans Salonunda 01.07.2019 Çarşamba  günü saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

GÜNDEM      :

 

-  Açılış ve yoklama.

-  Saygı Duruşu

 

1.    Encümen üyelerinin seçimi.

2.    İmar komisyon üyelerinin seçimi.

3.    Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin seçimi.

4.    Tarife Komisyonu üyelerinin seçimi.

5.      Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 25/03/2020 tarih E.4877 sayılı dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi konulu yazının görüşülmesi.

6.      Belediyemiz İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 25/03/2020 tarih E.4880 sayılı Boş Kadro Değişikliği konulu yazının görüşülmesi.

7.      Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 25/03/2020 tarih E.4881 sayılı tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışacak olan mühendis ücretinin belirlenmesi konulu yazının görüşülmesi.

8.      Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 01/04/2020 tarih E.5131 sayılı 2019 Yılı Faaliyet Raporu konulu yazının görüşülmesi.

9.      Kapaklı Belediye Başkanlığı 2019 yılı denetim komisyonu raporu okunarak bilgi verilmesi.

10.  2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin hesaplarının müzakere edilerek karara bağlanması konusu

11.  Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü tarafından sunulan 30/04/2020 tarih E.6170 sayılı Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi ile İş Birliği Protokolü yapılması konulu yazının görüşülmesi.

12.  Belediyemiz İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü tarafından sunulan 17/06/2020 tarih E.8477 sayılı park alanına isim verilmesi  konulu yazının görüşülmesi.

13.  Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü tarafından sunulan 18/06/2020 tarih E.8588 sayılı Sondaj Kuyusu Açılmak üzere tahsis  konulu yazının görüşülmesi.

14.  Belediyemiz İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 18/06/2020 tarih E.8591 sayılı Dolu Kadro Değişikliği konulu yazının görüşülmesi.

15.  Belediyemiz İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 18/06/2020 tarih E.8596 sayılı Norm Kadro Cetvelleri  konulu yazının görüşülmesi.

16.  Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 18/06/2020 tarih E.8590 sayılı tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışacak olan Tabib ücretinin belirlenmesi konulu yazının görüşülmesi.

17.  Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü tarafından sunulan 22/06/2020 tarih E.8643 sayılı Taşınmaz Satışı Konulu yazının görüşülmesi.

18.  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 22/06/2020 tarih E.8672 sayılı Belediye Yatırım ve Hizmetlerinde Kullanmak Üzere İller Bankası A.Ş. den Nakit Kredi Kullanılması konulu yazının görüşülmesi.

19.  Belediyemiz İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 22/06/2020 tarih E.8677 sayılı Boş Kadro Değişikliği konulu yazının görüşülmesi.

20.  Belediyemiz İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 22/06/2020 tarih E.8687 sayılı Müdürlük Kurulması konulu yazının görüşülmesi.

21.  Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 23/06/2020 tarih E.8748 sayılı Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Araç Tahsisi Talebi konulu yazının görüşülmesi.

22.  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 23/06/2020 tarih E.8759 sayılı Ek Bütçe konulu yazının görüşülmesi.

23.  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 23/06/2020 tarih E.8762 sayılı Muhtarlık Binalarına Ait Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet, ve telefon Faturalarının Belediyemiz Bütçesinden Ödenmesi konulu yazının görüşülmesi.

24.  Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü tarafından sunulan 24/06/2020 tarih E.8846 sayılı Trampa konulu yazının görüşülmesi.

25.  Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü tarafından sunulan 24/06/2020 tarih E.8847 sayılı Taşınmaz Devri Konulu yazının görüşülmesi.

26.  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 25/06/2020 tarih E.8910 sayılı Belediye İç Borçlanma konulu yazının görüşülmesi.

27.  Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü tarafından sunulan 26/06/2020 tarih E.8913 sayılı 323 ada 20 parselde bulunan belediye hissesinin satışı konulu yazının görüşülmesi.

28.  Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü tarafından sunulan 26/06/2020 tarih E.8973 sayılı Bahçeli Evler Mahallesi 680 ada 2 Parselin Bedelinin Ödenmesi veya Takası  konulu yazının görüşülmesi.

29.  Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü tarafından sunulan 26/06/2020 tarih E.8976 sayılı Belediyemize ait kiralık yerler konulu yazının görüşülmesi.

30.  Belediyemiz Zabıta  Müdürlüğü tarafından sunulan 26/06/2020 tarih E.8978 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları konulu yazının görüşülmesi.

31.  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 26/06/2020 tarih E.8997 sayılı Bütçe İçi İşletme Ücret Tarifesi konulu yazının görüşülmesi.

32.  Tarife Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.

33.  İmar Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.

Son Düzenleme Tarihi: 30 Haziran 2020 | 09:32:26
Paylaş

Diğer Meclis Gündemleri

2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündemi 27 Kasım 2020 detaylı bilgi
2020 Kasım Ayı Meclis Gündemi 30 Ekim 2020 detaylı bilgi
2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi 29 Eylül 2020 detaylı bilgi
2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi 31 Ağustos 2020 detaylı bilgi
2020 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi 04 Ağustos 2020 detaylı bilgi
2020 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi 02 Mart 2020 detaylı bilgi
Şubat Ayı Meclis Gündemi 31 Ocak 2020 detaylı bilgi
Ocak Ayı Meclis Gündemi 30 Aralık 2019 detaylı bilgi
°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler