Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

Kapaklı Belediyesi İlanlar

T.C. TEKİRDAĞ İLİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti belediyemize ait listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, niteliği,  muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati belirtilen 1 sıra nolu 15 adet taşınmaz öncelikli olarak tek seferde  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile, tek teklif gelmemesi halinde 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 sıra nolu taşınmazların ihalesi hakkında.

17 Ocak 2022
ilan detay
Kır Lokantası, Büfe, İşyeri, GSM Baz İstasyonu Yeri, ATM Kabinleri Kiralama İlanı

Kır Lokantası, Büfe, İşyeri, GSM Baz İstasyonu Yeri, ATM Kabinleri Kiralama İlanı hakkında

31 Aralık 2021
ilan detay
ÇED Gerekli Değildir Duyurusu Hakkında

3393720 ve 3393722 HÜİB Erişim Nolu II-A Grubu Kalker Ocağı ve Mobil Kırma-Eleme Tesisi projesi hakkında

29 Aralık 2021
ilan detay
Kapaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına "Büro Görevlisi" Alımı

Tekirdağ Kapaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün, 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren 16.02.2012/1 sayılı Fon Kurulu kararı ile uygun görülen, 07.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 18.12.2015/7 sayılı değişiklik ve eklemeler yapılmasıyla ilgili Fon Kurulu kararı ile “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı iş yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde 1 adet “Büro Görevlisi” unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

23 Aralık 2021
ilan detay
Kapaklı Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" Alımı

Tekirdağ Kapaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün, 16.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren 16.02.2012/1 sayılı Fon Kurulu kararı ile uygun görülen, 07.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 18.12.2015/7 sayılı değişiklik ve eklemeler yapılmasıyla ilgili Fon Kurulu kararı ile “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı iş yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde 1 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

22 Aralık 2021
ilan detay
Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu Hakkında

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 1548 ada 1 parsele ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında

21 Aralık 2021
ilan detay
Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespiti Hakkında

08/12/2021 tarihli ve 1958 sayılı "Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespiti" hakkındaki Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile ilgili olarak hazırlanan rapor hakkında

20 Aralık 2021
ilan detay
Askı Cetveli İlanı Hakkında

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesinin, İnönü Mahallesi ve Karlı Mahallesi sınırları bulunan muhtelif parsel numaralı taşınmaz mallar hakkında

17 Aralık 2021
ilan detay
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Duyuru İlanı

1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Hakkında

03 Aralık 2021
ilan detay
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkında

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mahallesi Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Notuna ilişkin yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği hakkında

01 Aralık 2021
ilan detay
1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliği Hakkında

İlimiz, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişiklikleri hakkında

23 Kasım 2021
ilan detay
1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Plan Değişiklikleri Hakkında

İlçemiz, Saray İlçesi Büyükyoncalı Mahallesine ait 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Plan Değişiklikleri hakkında

23 Kasım 2021
ilan detay
°
30 Haziran Perşembe
Nöbetçi Eczaneler