Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdür Vekili

User

Seyit AHMET AKKUŞ

ÖZGEÇMİŞ

1985 yılında Uzunköprü’de doğdu. İlkokulu Kırkkavak Köyünde okuduktan sonra Devlet Parasız Yatılı Sınavlarını kazanarak Ortaokulu Edirne Devlet Parasız Yatılıda okumuştur. Kurumlar Sınavına girerek Uzunköprü Hüseyin Çorum Sağlık Meslek Lisesi kazanarak Lise öğrenimini tamamladı. Namık Kemal Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisidir. 2007 yılında Kapaklı Belediyesinde Zabıta Memuru olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Zabıta Personeli Görevde Yükselme Sınavına girerek Zabıta Komiseri kadrosuna atanmıştır. 2014 yılı itibariyle de Zabıta Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

Tel: 444 8 059

Fax: 7171116

e-Mail: sakkus@kapakli.bel.tr

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

pdf olarak indir

BİRİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ :

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

Zabıta talimnamesi ile sıhhi Zabıta Talimnamesi hükümlerine uygun olarak gerekli kontrol ve denetimleri yapar.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ:

Zabıta Müdürlüğü; Belediye Sınırları içerisinde, Esenlik, Huzur, Sağlık ve Düzenini sağlamak Belediye Zabıtasının görevleridir.

- Umuma Açık yerlerin denetimi

- İş Yerlerinin Etiket denetimini yapmak

- Pazar yerlerinin kontrolü

- Hafta tatil ruhsatlarını kontrol etmek RUHSAT İŞLERİ

- Sıhhi İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

- Umuma Açık İstirihat ve Eğlence yeri ruhsatı

- GSM Ruhsatları

- Otobüs ve Otogar işletmeleri

- Birimlerden gelen tebligatların yapılması

- Temizlik İşlerinin düzenli yapılıp yapılmadığının takibi

- Belediye Veterineri ile birlikte başıboş gezen sokak köpeklerini toplayarak gerekli sağlık kontrollerini yaptırmak.

- Belediye sınırları içinde Beldenin intizam, sıhhat ve huzurunu temin ve korunmasını sağlar.

Zabıta talimatnamesi ile sıhhi zabıta talimatnamesi hükümlerine uygun olarak gerekli kontrol ve denetimleri yapar.Umuma açık yerlerin gerekli kontrollerini yapar.Başıboş hayvanların çevreye zarar vermesini önlemek için gerekli önlemleri alır.


Personelinin eğitimini sağlar.Zabıta Müdürü yukarıdaki maddelerde dairesine tevdi olunan hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için, teşkilat görevlendirme, iş bölümü ve hizmet icra talimatını hazırlamak ve başkanlık onayı ile yürürlüğe koymak, emrindeki personele emir vermekle yükümlüdür.Verilen görevlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinde birinci derecede sorumludur.