Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdür Vekili

User

Hasan İBİLİ

ÖZGEÇMİŞ

1983 yılında Konya / Beyşehir'de doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise Eğitimini Konya Beyşehir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Kapaklı Belediyesinde çalışmaya başladı. 2013 yılı itibariyle Yazı İşleri Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

Tel: 444 8 059

Fax: 7171116

e-Mail: hibili@kapakli.bel.tr

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

pdf olarak indir

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ:

Kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda çalışır.
Birimiyle ilgili hedeflere ulaşılmasını sağlar.
Müdürlüğü Başkanlığa karşı temsil eder. Görevlerinden Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
Yasa ve Mevzuatlardaki birimiyle ilgili değişikliklerden astlarını bilgilendirir ve bu şekilde çalışmalarını sağlar.
Müdürlük yönetiminde tek yetkili kişi olup, Müdürlüğün her türlü çalışmasını sağlar.
Birimiyle ilgili çalışma talimatlarını hazırlar, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir.
Müdür, personelin birinci sicil ve onay amiridir.
Diğer Müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
Meclis toplantılarında gündemin oluşmasını ve koordinasyonu sağlar ve tüm Meclis Toplantılarına katılır.
Belediyeye satın alınacak malzemelerin alımı için astlarını yönlendirir.
Birimiyle ilgili aksaklıklarda düzeltici ve/veya önleyici faaliyet talebinde bulunur.
Encümen üyesi olup, belediyenin karar ve idari organında sorumluluk sahibidir.