A- A+

Kamu Hizmet Standartlarımız

kapakli-kalite-politikamiz.jpg

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1 Tahsilat İşlemleri (Kredi Kartı-Nakit) 1- T.C. Kimlik No 2- Mükellef Sicil No 3 Dk.
2 Telefon İle Borç ve Tahakkuk Sorulması 1- T.C. Kimlik No 2- Mükellef Sicil No 2 Dk.
3 İlan ve Reklam Vergisi (Broşür-Afiş-Bez İlan Vb.) 1- Vergi Beyannamesi 2-Fatura (Yeri Tabelalarda) 3- İzin Belgesi (Bez Afişlerde Zabıta Müdürlüğünden ) 3 Dk.
4 Genel Tahakkuk İşlemleri 1- Belediyenin İlgili Biriminden Alınan Tahakkuk 3 Dk.
5 Sicil Bilgisi Güncelleme 1- Nüfus Cüzdanı 2- T.C. Kimlik No 3- Adres ve Telefon Bilgileri 5 Dk.
6 Düzeltme ve İade İşlemleri 1- Dilekçe 2- Tahsilat Makbuzu Asılları 3- T.C. Kimlik No Acil Evraklarda 1 Gün Ortalama 3 Gün
7 Diğer Ödemeler 1- T.C. Kimlik No 2- Vekaletname ( Vekil İse ) 5 Dk.

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Çöplerin Toplanması Her gün toplanmaktadır. İstek ve şikâyet başvurusunda belge istenmez. 1 Gün
2 Cadde, Sokak, Kaldırım, Sahil ve Meydanların Süpürülmesi Her gün yapılmaktadır. İstek ve şikâyet başvurusunda belge istenmez. 1 Gün
3 İlçe genelinde sivrisinekle mücadele yapılması Yaz döneminde her gün ilaçlanmaktadır. İstek ve şikâyet başvurusunda belge istenmez. 1 Gün
4 Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılama yapılması Mevsim başlangıçlarında ve eğitim dönemlerinde yapılmakta olup aşılanacak ve kısırlaştırılacak hayvanlarda varsa aşı kartları istenmekte olup yoksa herhangi bir evrak istenmemektedir. Yılda iki defa yapılıp belediyemizce duyurulmaktadır.
5 Yıkılan yada kırılan ağaçların kaldırılması İstek ve şikayet başvurusunda belge istenmez. 1 Gün
6 Vidanjörle fosseptik açma, arazöz ile su basma İstek başvurusunda Vidanjör ve arazöz bedeline ilişkin ödeme makbuzu 2 Gün
7 Park ve yeşil alanlar, çocuk oyun aletleri ve donatılarla ilgili acil şikâyetlerin yerinde incelenmesi İstek ve şikâyet başvurusunda belge istenmez 4 Saat
8 Baca Temizliği İstek başvurusunda baca temizliği bedeline ilişkin ödeme makbuzu 1 Gün

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Personel Şikayetleri Dilekçe İnceleme Sonucu
2 657 sayılı Kanuna Devlet Memuru alımı 1-Dilekçe 
2-KPSS Sonuç Belgesi 
3-Diploma
7 Gün
3 4857 sayılı Kanuna tabi Daimi ve Geçici süreli işçi alımı 1-Dilekçe 
2-Diploma 
3-İstenilen meslek dalına ait Bonservis
7 Gün
4 Sözleşmeli Personel alımı 1-Dilekçe 
2-Diploma
7 Gün
5 Personele ve birinci derece yakınına pasaport işlemleri 1-Dilekçe 
2-Fotoğraf
20 Dakika

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Gelen Evrak Kaydı - 5 dk
2 Dilekçe Kaydı - 5 dk
3 Evrak Havale - 5 dk
4 Encümen Kararları yazılması ve dağıtımı. 1-Müzekkere veya Dilekçe 7 gün
5 Meclisin toplanmasını sağlamak ve kararlarını yazmak. Müzekkere veya Dilekçe 7 gün
6 Asker Ailesi Aylığı Tahkikatı 1-Asker olduğuna dair yazı.
2-Başvuruda bulunanın dilekçesi 
3-Nüfus Kayıt Örneği
4-Mazbata.
1 ay
7 2886 S. D.İ.H.K.’na göre ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması. 1-Şartname hükümleri uygulanır. 15 gün
8 Nakdi yardım tahkikatı. 1-Mazbata 
2-Dilekçe
15 gün

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 İmar Planı Çıktısı
 1. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 2. Tasdik harcının yatırıldığına dair makbuz
1 gün
2 İmar Durumu Belgesi
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Taşınmaza ait aplikasyon krokisinin aslı
 4. İmar Durum ücretinin yatırıldığına dair makbuz
30 gün
3 İnşaat Ruhsatı
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Varsa yola terk, ifraz ve ihdas işlemleri yapılmış arsa vasıflı güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Güncel tapuya ait emlak beyan sureti
 4. Ruhsat talebi farklı kişiye ait ise mal sahibine ait noter tasdikli vekâletnameler
 5. Mal Sahibinin Vergi Dairesi, Vergi Numarası ve TC kimlik numarası
 6. Taşınmaza ait aplikasyon krokisi
 7. İmar durumu
 8. Yapıya ilişkin bilgi formu
 9. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 10. Yapı Denetim Taahhütnamesi
 11. Yapı Denetim İzin Belgesi (Yapı Denetim kuruluşu için)
 12. Denetçi Belgeleri (Her bir denetçi için)
 13. İmza Beyannamesi (Her bir denetçi için)
 14. Yerleşim Yeri Belgesi (Her bir denetçi için)
 15. Yapı Müteahhidine ait taahhütname
 16. Müteahhidin Ticaret Odası Kaydı, Vergi Dairesi, Vergi Numarası
 17. Şantiye Şefine ait taahhütname
 18. Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi
 19. Proje müelliflerine ait taahhütname (Her bir müellif için)
 20. Zemin Etüt Raporu (Jeoloji ve Jeofizik mühendisi tarafından düzenlenmiş Yapı Denetim onaylı)
 21. Yapı Aplikasyon Krokisi (Harita mühendisi tarafından düzenlenmiş Yapı Denetim onaylı)
 22. Isı ihtiyacı kimlik belgesi ve hesapları (Makine mühendisi tarafından düzenlenmiş Yapı Denetim onaylı)
 23. Mimari proje (Yapı Denetim onaylı - parselin bulunduğu alana ait imar planı notları uyarınca gerekli olması halinde Mimari proje Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulca onaylanacak)
 24. Statik proje (Yapı Denetim onaylı)
 25. Elektrik projesi (BEDAŞ ve Yapı Denetim onaylı)
 26. Telekom ankastre projesi (Türk Telekom ve Yapı Denetim onaylı)
 27. Gerekli diğer projeler (Kalorifer, Asansör, Sıhhi Tesisat, Isı yalıtım vb. Yapı Denetim onaylı)
 28. Düzenlenen İnşaat Ruhsatı, yapı sahibi, müteahhit, şantiye şefi, proje müellifleri Yapı Denetim tarafından imzalanacak
 29. İmzaları tamamlanan İnşaat Ruhsatı ücret ve harçları yatırıldıktan sonra Belediye tarafından onaylanacak
30 gün
4 Ruhsat Yenileme
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Varsa yola terk, ifraz ve ihdas işlemleri yapılmış arsa vasıflı güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. İmar Durumu
 4. Güncel tapuya ait emlak beyan sureti
 5. Önceki ruhsatın fotokopisi
 6. Yürürlükteki mevzuata göre istenilecek diğer belgeler
 7. Düzenlenen İnşaat Ruhsatı, yapı sahibi, müteahhit, şantiye şefi, proje müellifleri Yapı Denetim tarafından imzalanacak
 8. İmzaları tamamlanan İnşaat Ruhsatı ücret ve harçları yatırıldıktan sonra Belediye tarafından onaylanacak
30 gün
5 Tadilat Ruhsatı
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Varsa yola terk, ifraz ve ihdas işlemleri yapılmış arsa vasıflı güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. İmar Durumu
 4. Güncel tapuya ait emlak beyan sureti
 5. Önceki ruhsatın fotokopisi
 6. Tadilatla ilgili projeler
 7. Yürürlükteki mevzuata göre istenilecek diğer belgeler
 8. Düzenlenen İnşaat Ruhsatı, yapı sahibi, müteahhit, şantiye şefi, proje müellifleri Yapı Denetim tarafından imzalanacak
 9. İmzaları tamamlanan İnşaat Ruhsatı ücret ve harçları yatırıldıktan sonra Belediye tarafından onaylanacak
30 gün
6 Yeniden Ruhsat
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Varsa yola terk, ifraz ve ihdas işlemleri yapılmış arsa vasıflı güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. İmar Durumu
 4. Güncel tapuya ait emlak beyan sureti
 5. Önceki ruhsatın fotokopisi
 6. Yürürlükteki mevzuata göre istenilecek diğer belgeler
 7. Düzenlenen İnşaat Ruhsatı, yapı sahibi, müteahhit, şantiye şefi, proje müellifleri Yapı Denetim tarafından imzalanacak
 8. İmzaları tamamlanan İnşaat Ruhsatı ücret ve harçları yatırıldıktan sonra Belediye tarafından onaylanacak
30 gün
7 Yapı Kullanma İzin Belgesi
 1. Binanın dört cepheden çekilmiş fotoğrafı ve inşaatın bitiş tarihini içeren dilekçe ile Belediyeye müracaat edilecek (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Yola terk ve ihdas işlemi varsa sonuçlandırılması
 3. İnşaat tamamlanmış ve iskân edilmeye uygun hale gelmiş olmalı (Dış cephe boyası, kapı, pencere doğramaları ve camları, merdiven ve balkon korkulukları vs. tamamlanmış)
 4. İnşaat Ruhsatında imzaları bulunan proje müellifleri ve Yapı Denetim kuruluşunun vereceği binanın projelerine uygun olarak tamamlandığına ilişkin rapor
 5. Mimari proje Kurul onaylı ise konu Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bildirilip, Kurulun uygun görüşü beklenecek.
 6. Vaziyet Aplikasyon Planı (Harita Mühendisi Tarafından Düzenlenmiş - Örnek 7)
 7. Bağımsız Bölüm Planı (Harita Mühendisi Tarafından Düzenlenmiş - Örnek 8)
 8. Sağlık yönünden binanın iskâna uygun olduğuna dair Sağlık Ocağı Tabibinin imzası alınacak.
 9. Yangın yönünden binanın iskâna uygun olduğuna dair İtfaiye Amirliğinin imzası alınacak
 10. Düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgesi, yapı sahibi, müteahhit, şantiye şefi ve Yapı Denetim tarafından imzalanacak
 11. İmzaları tamamlanan Yapı Kullanma İzin Belgesi ücret ve harçları yatırıldıktan sonra Belediye tarafından onaylanacak
30 gün
8 Yıkım Ruhsatı
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Ruhsat talebi farklı kişiye ait ise mal sahibine ait noter tasdikli vekâletnameler
 4. Taşınmaza ait aplikasyon krokisinin aslı
 5. İmar durumu
 6. Teknik Uygulama Sorumlusu Mühendise ait taahhütname (Noter tasdikli)
 7. Şantiye Şefine ait taahhütname
 8. Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi
 9. Mimari rölöve projesi
 10. Ayrıca parselin bulunduğu alana ait özel imar planı notları uyarınca istenilen diğer belge ve onaylar
 11. Düzenlenen Yıkım Ruhsatı, yapı sahibi, müteahhit, şantiye şefi, proje müellifleri Yapı Denetim tarafından imzalanacak
 12. İmzaları tamamlanan Yıkım Ruhsatı ücret ve harçları yatırıldıktan sonra Belediye tarafından onaylanacak
30 gün
9 Yola terk – İfraz – Tevhit
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi
 3. İmar planına uygun olarak hazırlanmış Değişiklik Beyannamesi
 4. Ölçü Krokisi
 5. Durum Krokisi (Parselasyon Planı)
 6. Alan Hesabı
 7. Koordinat Özet Çizelgesi
 8. Sözleşme
 9. Oda Tescil Vize Formu
 10. Doküman (Kadastrodan alınan)
 11. Poligon Röperi.
 12. İmar uygulaması Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yetkili olduğu alanda ise Kurulun uygun görüşü
 13. Belediye Encümenince uygun görülen dosyalar ücret ve harçları yatırıldıktan sonra onaylanır.
30 gün
10 Yoldan ihdas
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi
 3. İmar planına uygun olarak hazırlanmış Değişiklik Beyannamesi
 4. Ölçü Krokisi
 5. Durum Krokisi (Parselasyon Planı)
 6. Alan Hesabı
 7. Koordinat Özet Çizelgesi
 8. Sözleşme
 9. Oda Tescil Vize Formu
 10. Doküman (Kadastrodan alınan)
 11. Poligon Röperi.
 12. İmar uygulaması Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yetkili olduğu alanda ise Kurulun uygun görüşü
 13. Belediye Encümenince uygun görülen dosyalar ücret ve harçları yatırıldıktan sonra onaylanır.
30 gün
11 LİHKAB – Kadastro tevhit
 1. Müracaat yazısı
 2. Güncel tapu fotokopisi
 3. İmar planına uygun olarak hazırlanmış Birleştirme krokisi
 4. Belediye Encümenince uygun görülen dosyalar ücret ve harçları yatırıldıktan sonra onaylanır.
30 gün
12 İmar Planı Değişikliği
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)Taşınmaza ait aplikasyon krokisinin aslı
 3. İmar durumu
 4. Plan Değişikliği ücretinin yatırıldığına dair makbuz
 5. İmar planı değişiklik talebi Belediye Meclisince uygun görülürse talep sahibi tarafından değişiklik Belediyeye sunulur
 6. Söz konusu değişiklik Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde ise Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınır
 7. Uygun bulunan plan değişikliği Belediye Meclisince uygun görülürse onaylanır
30 gün
13 Asansör Ruhsatı
 1. BAŞVURU DİLEKÇESİ (Asansörü Monte eden firma tarafından ıslak imzalı)                   

 2. ASANSÖR MONTAJ VE PROJE FATURA FOTOKOPİSİ (Kontrollü kopya kaşeli,asansör firması kaşeli ve imzalı )

 3. YAPI RUHSATI FOTOKOPİSİ (Kontrollü kopya kaşeli,asansör firması kaşeli ve imzalı)

 4. İLK PERİYODİK KONTROL RAPORU (Yeşil Bilgi Etiketi alınmış olmak zorunda)

 5. -“AT” UYGUNLUK BEYANI (Islak imzalı)

 6. GARANTİ BELGESİ (Islak imzalı)

 7. FİRMA YETKİLİSİNİN İMZA SİRKÜSÜ SURETİ ,TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ (Kontrollü kopya kaşeli,asansör firması kaşeli ve imzalı)

 8. MOTOR BEYANI (Asansör firması tarafından ıslak imzalı)

 9. ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ (Islak imzalı) 

 10. SANAYİ SİCİL BELGESİ FOTOKOPİSİ (Kontrollü kopya kaşeli,asansör firması kaşeli ve imzalı)

 11. ASANSÖR FİRMASI “CE” BELGELERİ FOTOKOPİLERİ (Kontrollü kopya kaşeli,asansör firması kaşeli ve imzalı)

 12. ASANSÖR GÜVENLİK ELEMANLARI “CE” BELGELERİ FOTOKOPİLERİ (Kapı kilitleme tertibatı- kabin fren bloğu-aşırı hız kontrol tertibatı-kabin tamponu-kumanda kartı-makine/motor)Kontrollü kopya kaşeli,asansör firması kaşeli ve imzalı

 13. HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FOTOKOPİSİ (Kontrollü kopya kaşeli,asansör firması kaşeli ve imzalı)

 14. ASANSÖR SON KONTROL MUAYENE RAPORU (Islak imzalı)

 15. ASANSÖR PROJE MÜHENDİSLERİNE AİT “SMM” BELGELERİ,YETKİ BELGELERİ,İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİLERİ –MAKİNA VE ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ-(Kontrollü kopya kaşeli, asansör firması kaşeli ve imzalı)

 16. ASANSÖR POJE MÜHENDİSLERİNİN VERECEĞİ  FENNİ MESUL TAAHHÜTNAMESİ  (Islak imzalı) 

 17. ASANSÖR PROJESİ(Hesaplar ve çizimler) (Asansör firması mühendisleri tarafından ıslak imzalı)                                                   

 5 gün
14 Yaklaşık Maliyet Talebi
 1. Planlanan işleri içeren müracaat
 2. Mahallin teknik incelenmesi
7 gün
15
 1. YİBF Değişikliği
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Değişikliğe ilişkin evraklar
7 gün
16 YİBF İptali
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
7 gün
17 Yapı Denetim Hakedişleri
 1. Hakediş Raporu
 2. Makbuz
 3. Fatura
 4. Tutanaklar
 5. Deney Test Sonuçları.(Laboratuar)
 6. Personel İsim Listesi
15 gün
18 İş Bitirme Belgesi
 1. Denetçilerin düzenlediği, iskân edildiğine ve yapının denetlendiğine dair rapor
15 gün
19 Koruma Kurulu Öncesi Ön İnceleme
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. İmar Durumu
 3. Mimari Proje
 4. Proje tasdik ücretinin yatırıldığına dair makbuz
7 gün
20 Kat irtifakı
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Mimari Proje (2 adet)
 4. Kat Malik Listesi (2 adet)
 5. Talep farklı kişiye ait ise mal sahibine ait noter tasdikli vekâletnameler
7 gün
21 Kat mülkiyeti
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Kat irtifakı bulunmayan yerler için Mimari Proje (2 adet)
 4. Binanın ön arka ve yan cephelerinden çekilmiş ikişer adet fotoğraf
 5. Kat Malik Listesi (2 adet)
 6. Talep farklı kişiye ait ise mal sahibine ait noter tasdikli vekâletnameler
7 gün
22 Basit onarım izni
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
30 gün
23 1957 yılı öncesi
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Güncel tapuya ait emlak beyan sureti
30 gün
24 2004 yılı öncesi
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 3. Güncel tapuya ait emlak beyan sureti
30 gün
25 Kısıtlılık belgesi
 1. Dilekçe (Taşınmaz sahibi tarafından imzalı)
 2. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
7 gün
26 Bilgi edinme dilekçesi
 1. Dilekçe
30 gün
27 Adres Değişikliği ve Tespiti Dilekçeleri
 1. Dilekçe
7 gün
28 İş deneyim Belgesi
 1. Belge ihaleye girecek ise veya silah ruhsatı için gerekli ise sözleşme sureti, inşaat ruhsat süresi, yapı genel kontrol formu sureti
 2. Şirket ise vekalet sureti.
7 gün
29 Arşivden belge örneği
 1. Güncel tapu fotokopisi (Aslı gösterilmek şartı ile)
 2. Tasdik harcının yatırıldığına dair makbuz
1 gün
30 Eczane Krokilerinin Onaylanması
 1. Tapu Fotokopisi
 2. Kiracı ise Kira Kontratı
 3. Mimari projeye uygun yerleşim planı
 4. Tasdik harcının yatırıldığına dair makbuz
1 gün