A- A+

Kardeş Belediyeler

DEBRE BELEDİYESİ  

Makedonya'nın batısında, ülkenin Arnavutluk sınırına çok yakın konumda bulunan bir belediyedir. Belediyenin merkezi Debre’dır. Belediye, Makedonya'nın idari dağılımında Güneybatı Bölgesi'nde yer alır.Kuzeyinde Mavrova ve Rostuşa Belediyesi, doğusunda Drugovo Belediyesi, güneyinde Merkez Jupa Belediyesi, batısında Arnavutluk devleti vardır.2002 sayımlarına göre Debre Belediyesi’nin toplam nüfusu 19.542 kişidir. Bu nüfusun etnik dağılımı şu şekildedir: Arnavutlar 11.348; Makedonlar 3.911; Türkler 2.684'tür.

BEŞALMA BELEDİYESİ

Şu an yaklaşık 250 bin Gagavuz, eski SSCB topraklarında yerleşiktir. Büyük bir kısmı Moldova güneyindeki Bucak yöresinde yaşamaktadır. Gagavuz köyleri Ukrayna'daki Odesa ve Zaporojye illerinde, Romanya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kabardey'da yer almaktadır. Moldova'da "Gagavuz Cumhuriyeti" dışında, Kişinev'de 8.000, Bender'de 1.600 ve Dinyester nehrinin kuzey yakasında 3.300, Balkanlar'daki Bulgaristan ve Yunanistan'da yaklaşık 20 bin Gagavuz yaşamaktadır.

Gagavuzlar Moldavya'da ilk olarak 1770 yılında Çadır ve Orak köylerini kurmuşlar, 1812 yılında yapılan Bükreş Antlaşmasına kadar bir dağınıklık yaşanmış, ancak bu antlaşmanın ardından bölge Rusya'ya geçmiş ve Rusların göçmenlere toprak vererek göçü teşvik etmesiyle birlikte iskân hareketleri hızlanmıştır. Gagavuzlar, 1812 yılında Düzgünce, Kazayaklı, Baurçi, TatarKıpçak, Vulkaneşti; 1814 yılında Beşalma, Bolboka, Taşpunar; 1818 yılında ÇadırLunga, Kiryet, Yeniköy; 1820 yılında Avdarma, Coltay, Tomay, Haydar; 1821 yılında SatıhkHacı (Alesandrovka), Dimitrovka; 1830 yılında Başköy ve Bolgarlika köylerini kurmuşlardır.

Kardeşlik ilişkisinin kurulmasıyla;

- Şehirlerimiz arasında kültürleri bir olan ve uzun süre ayrı kalmış milletlerin yakınlaşmasını,
- Kardeşlik ve yardımlaşmanın geliştirilmesini,
- Eğitim, kültür, çevre ve ticaret alanlarında deneyim alışverişlerinin gerçekleştirilmesini,
- Şehirler arasında ortak örf, adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesini,
- Ortak bir geçmişi ve tarihi olan iki kentin halkının bu ortak kültürel miraslardan faydalanması için çalışmalar yapılmasını amaçlamaktadır.
Şehirlerimiz temsilcileri arasında gerçekleştirilen birçok temaslardan sonra bu tür ilişkinin kentler için yararlı olacağı görüşüne varılmıştır. Kardeş Şehir ilişkisi toplumlararası diyoloğun gelişmesine olumlu katkılar sağlayacaktır.

Fotoğraf Galerisi İçin Tıklayınız